N° 2014 / 2015

City Breeze Collection

Photography : Shari Ruzzi

Model : Naomi Tara Lievens

MUA : Katarina Goyvaerts

Styling & Collection : An Buermans

N° 2014 / 2015
N° 2014 / 2015
N° 2014 / 2015
N° 2014 / 2015
N° 2014 / 2015
N° 2014 / 2015
N° 2014 / 2015
N° 2014 / 2015
N° 2014 / 2015
N° 2014 / 2015
N° 2014 / 2015
N° 2014 / 2015